סטודיו פולה

דיזינגוף 91, תל-אביב יפו

אימונים קרובים

ג' 17/10
ד' 18/10
ה' 19/10
ו' 20/10
א' 22/10
ב' 23/10
ג' 24/10
ד' 25/10
ה' 26/10
ו' 27/10
א' 29/10
ב' 30/10
ג' 31/10
ד' 01/11
ה' 02/11
ו' 03/11
א' 05/11
ב' 06/11
ג' 07/11
ד' 08/11
ה' 09/11
ו' 10/11
א' 12/11
ב' 13/11
ג' 14/11
ד' 15/11
אימון מלא08:00 - 09:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא09:00 - 10:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא10:00 - 11:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא11:00 - 12:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא08:30 - 09:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא09:30 - 10:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא10:30 - 11:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא11:30 - 12:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא17:30 - 18:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא18:30 - 19:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא20:30 - 21:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא08:00 - 09:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא09:00 - 10:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא10:00 - 11:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא11:00 - 12:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא19:15 - 20:15פילאטיס מכשירים
אימון מלא20:15 - 21:15פילאטיס מכשירים
אימון מלא09:00 - 10:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא10:15 - 11:15פילאטיס מכשירים
אימון מלא11:15 - 12:15פילאטיס מכשירים
אימון מלא09:15 - 10:15פילאטיס מכשירים
אימון מלא10:15 - 11:15פילאטיס מכשירים
אימון מלא11:30 - 12:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא18:00 - 19:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא19:00 - 20:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא20:00 - 21:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא21:00 - 22:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא08:00 - 09:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא09:00 - 10:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא10:00 - 11:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא11:00 - 12:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא19:00 - 20:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא20:00 - 21:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא08:00 - 09:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא09:00 - 10:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא10:00 - 11:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא11:00 - 12:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא08:30 - 09:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא09:30 - 10:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא10:30 - 11:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא11:30 - 12:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא17:30 - 18:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא18:30 - 19:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא19:30 - 20:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא20:30 - 21:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא08:00 - 09:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא09:00 - 10:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא10:00 - 11:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא11:00 - 12:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא19:15 - 20:15פילאטיס מכשירים
אימון מלא20:15 - 21:15פילאטיס מכשירים
אימון מלא09:00 - 10:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא10:15 - 11:15פילאטיס מכשירים
אימון מלא11:15 - 12:15פילאטיס מכשירים
אימון מלא08:15 - 09:15פילאטיס מכשירים
אימון מלא09:15 - 10:15פילאטיס מכשירים
אימון מלא10:30 - 11:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא17:00 - 18:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא18:00 - 19:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא19:00 - 20:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא20:00 - 21:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא07:00 - 08:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא08:00 - 09:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא09:00 - 10:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא10:00 - 11:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא18:00 - 19:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא19:00 - 20:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא07:00 - 08:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא08:00 - 09:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא09:00 - 10:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא10:00 - 11:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא07:30 - 08:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא08:30 - 09:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא09:30 - 10:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא10:30 - 11:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא16:30 - 17:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא17:30 - 18:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא18:30 - 19:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא19:30 - 20:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא07:00 - 08:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא08:00 - 09:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא09:00 - 10:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא10:00 - 11:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא18:15 - 19:15פילאטיס מכשירים
אימון מלא19:15 - 20:15פילאטיס מכשירים
אימון מלא08:00 - 09:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא09:15 - 10:15פילאטיס מכשירים
אימון מלא10:15 - 11:15פילאטיס מכשירים
אימון מלא08:15 - 09:15פילאטיס מכשירים
אימון מלא09:15 - 10:15פילאטיס מכשירים
אימון מלא10:30 - 11:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא17:00 - 18:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא18:00 - 19:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא19:00 - 20:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא20:00 - 21:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא07:00 - 08:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא08:00 - 09:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא09:00 - 10:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא10:00 - 11:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא18:00 - 19:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא19:00 - 20:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא07:00 - 08:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא08:00 - 09:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא09:00 - 10:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא10:00 - 11:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא07:30 - 08:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא08:30 - 09:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא09:30 - 10:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא10:30 - 11:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא16:30 - 17:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא17:30 - 18:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא18:30 - 19:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא19:30 - 20:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא07:00 - 08:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא08:00 - 09:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא09:00 - 10:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא10:00 - 11:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא18:15 - 19:15פילאטיס מכשירים
אימון מלא19:15 - 20:15פילאטיס מכשירים
אימון מלא08:00 - 09:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא09:15 - 10:15פילאטיס מכשירים
אימון מלא10:15 - 11:15פילאטיס מכשירים
אימון מלא08:15 - 09:15פילאטיס מכשירים
אימון מלא09:15 - 10:15פילאטיס מכשירים
אימון מלא10:30 - 11:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא17:00 - 18:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא18:00 - 19:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא19:00 - 20:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא20:00 - 21:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא07:00 - 08:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא08:00 - 09:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא09:00 - 10:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא10:00 - 11:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא18:00 - 19:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא19:00 - 20:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא07:00 - 08:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא08:00 - 09:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא09:00 - 10:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא10:00 - 11:00פילאטיס מכשירים
אימון מלא07:30 - 08:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא08:30 - 09:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא09:30 - 10:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא10:30 - 11:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא16:30 - 17:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא17:30 - 18:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא18:30 - 19:30פילאטיס מכשירים
אימון מלא19:30 - 20:30פילאטיס מכשירים

אודות הסטודיו

סטודיו לפילאטיס מכשירים בתל אביב לשיעורים זוגיים (אין צורך לבוא בזוג, הציוות עלינו) באוירה אינטימית ורגועה. בסטודיו שני מכשירים שונים וכל מתאמן מקבל שיעור אישי שמותאם עבורו. המתאמנים בסטודיו הם ברמות שונות ובעלי צרכים שונים, וכל אחד מקבל יחס קשוב כך שיוכל להתאמן בקצב שלו ובהתאם לצרכיו. אנחנו מאמינות שאפשר למצוא את הדרך אל כל אחד ואחת כך שיתחברו לעבודה גופנית ודרכה אל עצמם. שפת הגוף מגוונת ויש בה שערים רבים, כך שכל אחד יכול למצוא בה את שפתו

סוגי אימונים

פילאטיס מכשירים

הערות

העבודה על המכשירים מתאימה לכולם. למבוגרים, לצעירים, לספורטאים, לנשים בהריון, לסובלים מבעיות אורטופדיות שונות ולאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. * אנו עושים כמיטב יכולתנו לשמור על מערכת השעות מעודכנת אבל רצוי להתקשר לסטודיו לפני ההגעה ולאשר את השעה ואת המקום שלכם באימון. תגידו שהגעתם דרך מייזינג.